Informació per a estudiants estrangers

Els estudiants internacionals que arribin a la nostra Universitat haurien de posar-se en contacte amb el Servei d'Estudiants Internacionals. Si us plau, visiti la següent pàgina web per a més informació: http://www.upc.edu/sri, i en particular a la Unitat de Mobilitat d'Estudiants.

La Unitat de Mobilitat d'Estudiants és part del Servei de Relacions Internacionals de la UPC. A través de les oficines d'acollida per a estudiants internacionals (OMIB a Barcelona i OIRI a Terrassa), el Servei de Relacions Internacionals promou la mobilitat i informa i ajuda als estudiants internacionals que arriben a la UPC.

La unitat proporciona informació i ajuda en la ciutat, acomodació, Cursos de Català i Castellà, assegurança mèdica, beques, i els diversos procediments que haurà de completar per a legalitzar la seva estança a Espanya.

És especialment importat que verifiqui la seva possibilitat d'obtenir el Visat abans de venir a Espanya. La unitat de mobilitat d'estudiants proporciona suport remot i informació sobre aquest assumpte. Si us plau, visiti el següent link per a més informació.

Per a informació sobre finançament, visiteu les seccions de beques oficials.