Comissió Acadèmica del programa de TSC

La Comissió Acadèmica del Programa TSC és responsable de l'admissió de nous estudiants, així com de garantir que es compleixen tots els requisits de qualitat. Està presidit pel Responsable del Programa Acadèmic i està compost per quatre membres. Els membres es renoven per meitats cada 2 anys, excepte el president que es renova cada 4 anys coincidint amb els canvis de direcció del departament. Els membres actuals són:

  • Dra. Olga Muñoz Medina (Presidenta)
  • Dr. José Antonio Lázaro Villa
  • Dr. Carlos López Martínez
  • Dr. Jordi Mateu Mateu
  • Dr. Javier Villares Piera