Guia ràpida

Aquesta és una guia ràpida pels estudiants interessats, que descriu els passos a seguir per a l'admissió al nostre Programa de Doctorat.

Abans d'arribar:

Pas 2: Si és possible, Poseu-vos en contacte amb els responsables o qualsevol altre professor/a del grup o grups de recerca que us interessin. Aquest us podrà donar informació més precisa sobre els temes de recerca per la vostra tesi doctoral. Tanmateix podrà ser el/la vostre tutor/si arribeu a ser admès al programa.

Pas 3: Comproveu si compliu els requisits d'ingrés pel nostre Programa Doctoral. Bàsicament, el que necessiteu és una llicenciatura, un títol de postgrau o un títol de Màster relacionat amb l'àrea de les Tecnologies de l'Informació i les Comunicacions.

Pas 4: Anar a la versió en línia de sol·licitud d'Admissió i registrar-se com a nou usuari. Rebreu un correu electrònic confirmant-ho.

Pas 5: Faci servir la pàgina web d'Admissió per omplir la seva informació personal, la informació del/s seu/s grau/s acadèmic/s i carregui un CV i una còpia escanejada del seu passaport o targeta d'identificació personal.

Pas 6: Feu servir el formulari de la pàgina web d'Admissió per crear una aplicació (utilitzeu el menú d'opcions del Manager d'Aplicacions):

  • Seleccioneu el tipus de curs: "Doctorat"
  • Feu clic en "Crear sol·licitud"
  • Seleccioneu nom: "(AAAA-T) Teoria del Senyal i Comunicacions" on AAAA es refereix a l'any (2020, 2021, etc) i T pot ser 1 o 2, segons el semestre.
  • Escriviu la vostra motivació per sol·licitar el nostre Programa de Doctorats. Ompliu també la secció de la informació addicional.
  • Feu clic en el botó "Acceptar".
  • Utilitzeu el botó "Afegir Arxius" per carregar una còpia escanejada del certificat/s del/s seu/s grau/s. Aquests documents són obligatoris per l'avaluació de la seva sol·licitud d'admissió.
  • Un cop completat, feu clic en "Enviar sol·licitud" (rebreu una confirmació per correu electrònic).

Pas 7: NOMÉS pels estudiants provinents de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior: comproveu si es necessita segellar l'original del certificat de graduat per legalitzar-lo a Espanya mitjançant les instruccions explicades aquí.

Pas 8: La seva sol·licitud serà valorada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Normalment, rebreu una resposta una setmana després de presentar la sol·licitud. El procés d'avaluació té dues fases. En una primera fase, la seva sol·licitud serà validada (és a dir, es comprovarà que compleixi els criteris d'admissió). En una segona fase, els vostres registres acadèmics i el seu grau actual s'avaluaran i opcionalment se li demanarà que completi un determinat nombre de crèdits durant el període de formació.

Pas 9: Si vostè vol sol·licitar una beca, si us plau, visiteu la secció Beques d'aquesta web. Tingueu en compte que en alguns casos haureu d'adjuntar un certificat de l'admissió al nostre programa de Doctorat a la sol·licitud de la beca. Podeu obtenir aquest document enviant un correu electrònic a doctorat.tsc.utgcntic@upc.edu.

Pas 10: Els estudiants estrangers han de comprovar si necessiten demanar un visat abans d'arribar a Espanya. Si us plau, contacti al nostre Servei d'Estudiants Internacionals per a totes aquestes qüestions.

MOLT IMPORTANT: No oblideu de portar l'original del seu títol oficial o el seu certificat de graduat i una còpia de totes les seves notes i registres acadèmics.

 

Quan arribeu: 

Pas 1: Visiteu l'Oficina de Mobilitat Internacional (OMI) per legalitzar la vostra etapa acadèmica:

  • Estudiants de la UE: han d'inscriure's en el 'Registre d'Estrangers Comunitaris'
  • Estudiants de fora de la UE: Comprovar la situació del seu visat a la OMI. És necessari fer això just després d'arribar a Espanya si és titular d'un visat de llarga durada.

Pas 2: Podeu demanar informació al Servei Internacional d'Estudiants per buscar un apartament o habitació compartida en la ciutat. Ells l'ajudaran també en altres aspectes pràctics, tals com cursos de català i castellà, qüestions d'assegurances de salut, etc...

Pas 3: L’admissió al programa (i, per tant, la primera matrícula) està oberta sempre. Per als estudiants que ja formin part del programa, la matrícula anual es realitza normalment de finals de setembre fins a mitjans d’octubre. Consulteu les dates específiques a: https://utgcntic.upc.edu/ca/doctorat

Més informació:

Trobarà informació més detallada en diferents seccions d'aquesta web. Si us plau, comprovi la pàgina web de l'Escola de Doctorat de la UPC per a obtenir més informació.

Si necessita informació específica que no es troba en aquesta web, si us plau contacti amb nosaltres.