Comparteix:

Descripció del programa

 

El Nou Doctorat està centrat en l'activitat de recerca que condueix a l'elaboració d'una tesi doctoral.

La durada màxima dels estudis de doctorat a temps complet és de 4 anys. També es pot cursar a temps parcial (prèvia autorització de la Comissió de Postgrau del Departament). En aquest cas, la duració màxima és de 7 anys.

El doctorand ha de tenir un tutor que li assigna la Comissió de Postgrau quan comença els estudis. Un màxim de sis mesos desprès, la Comissió li assignarà un director de tesi. El director i el doctorand han de signar un document compromís que estableix els drets i obligacions de tots dos.

Quan acabi el primer any dels estudis el doctorand ha de presentar i defensar el Pla de Recerca que descriu la metodologia que s’utilitzarà i els objectius que es volen assolir amb la tesi doctoral.

 
Les activitats del doctorand han de quedar recollides al Document d’Activitats del Doctorand (DAD), que serà avaluat anualment.

 
El treball de recerca culmina en la redacció de la tesis doctoral que haurà de ser defensada davant d'un tribunal compost per doctors d’acreditada trajectòria.