Informació general

El Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) de l’Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ofereix un complet programa de postgrau que permet l’especialització en els següents camps del coneixement.

  • Comunicacions per radio i fibra òptica.

  • Fenòmens associats a la generació, propagació i radiació de senyals electromagnètiques, des de RF a freqüències òptiques.

  • Processament de senyal amb aplicacions en comunicacions, veu i imatge.

  • Sistemes de telecomunicació.

Hi ha una forta connexió entre els continguts acadèmics i la recerca que es fa al departament i es fa ús intensiu dels laboratoris i d’altres grans instal·lacions.

Les àrees de recerca s’integren en xarxes internacionals i projectes europeus amb un gran nombre d’institucions d’arreu del món. Aquestes col·laboracions sempre inclouen directa o indirectament als estudiants de doctorat, ja que la recerca que fan és integrada en aquests projectes. Actualment el programa ostenta les distincions de qualitat de les administracions espanyola i catalana.

El programa de doctorat ha obtingut la Menció de Qualitat de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) i ha gaudit de les ajudes de mobilitat del Ministerio de Educación y Ciencia, que ha permès realitzar cursos per professors estrangers de reconegut prestigi internacional. El programa té l'acreditació de l'AQU de Catalunya.